"Velkommen til Myrland turist og servicesenter, stedet for deg som liker norsk natur, god mat og et hyggelig miljø."

Det er mange fiskevann i området og fiskekort får dere kjøpt i butikken. Fisking i elva er gratis. Kart og informasjon kan dere få i butikken.

Fiske:

 

 • Hallingdalselva
 • Ynglesdalen
 • Folaskardet
 • Skorpa statsalmenning
 • Holsfjorden
 • Holselva


Hol Jeger- og fiskeorening disponerer ca. 25 vann og elvestrekninger, fra Hallingdalselva i Kleivi, ca. 440 moh, til Simlenuttjern 1407 moh oppunder Kyrkjedøri i Hallingskarvet. De fleste vanna ligger i Ynglesdalen.

Alle våre vann og elvestrekninger har varierende bestand av ørret, - og dessverre har i tillegg Holsfjorden og vanna ytterst i Ynglesdalen mer eller mindre tett bestand av ørekyte.

Hallingdalselva
ligger lengst øst og lavest av våre fiskeområder. Den er bred, stilleflytende, og rommer fisk av varierende størrelse. I august når storørreten begynner å gå opp fra Strandafjorden, kan du få opplevelser du aldri glemmer (fisk på 3 kg forekommer!)

Sikreste vannet å få fisk i er nok Holsfjorden (543 moh). Denne ligger langsetter rv 50 forbi kommunesenteret. Her får du vanligvis fisk mellom ½ - 1/1 kg, men langt større fisk tas innimellom.

Ynglesdalen
Dette er nok det største fiskeområdet. Her ligger over 20 vann og venter, fra frodige tjern omkranset av bjørkeskog i idyllisk høyfjellsnatur, til vann i golde og karrige omgivelser oppunder Hallingskarvet.

I de 4 vanna nede i selve Ynglesdalen er det ørekyte, og stort sett tett bestand av ørret. Når du kommer opp til Ynglesvatn, Turisttjern og ikke minst Skarvåntjerna, er ørretbestanden "akkurat passe", og du kan få fine fangster med fisk av ypperste kvalitet. Enda høyere opp, til Langetjern, Godfjelltjern og Simlenuttjern, er ørretbestanden tynn. Her går det imidlertid enkelte "stooore".

Adkomst: DNT-sti fra Raggsteindalen med ca. 10 km gangavstand til de innerste vanna. Sti ved utos Nedre Vierbotnvann ved Rv. 50 med avstand på ca. 5 km til de innerste vanna.
Omgivelser: Vanna i Ynglesdalen er omkransa av bjørkeskog, vier og myrpartier. De innerste vanna ligger i høyfjellsterreng.
Bestandsforhold: Tett bestand av ørret i de lavtliggende vanna. Tynn bestand i de høytliggende vanna, med fisk inntil 2 kg.

Felles for alle vanna oppe i høyden er at fisken til tider kan være vanskelig å lure. Her spiller vær og vind en avgjørende rolle. Den flotte naturen her oppe skulle uansett gjøre at du ikke angrer på turen.

Folarskardet - 2 vann
Adkomst: DNT-sti fra Raggsteindalen på ca. 6 km med noe bratt stigning. DNT-sti fra Haugastøl på ca. 12 km med tildels bratt stigning.
Omgivelser: Høyfjellsvann innunder Hallingskarvet med noe ur langs land.
Bestandsforhold: Tynn bestand med ørret inntil 2 kg.

Skorpa Statsallmenning
Tyrvlesvatn, Tyrvlestjerna, Øvre Skorpetindvatn, Vestre og Austre Volavatn.

Adkomst: DNT-sti fra Strandavatn og opp på Flyane og derfra stiløst inn på Skorpa statsallmenning til Volavatna. Avstand 9 km med tildels sterk stigning. Sti fra rv. 50 rett øst for Sveingardsbotn med sterk stigning opp langs Tyrvla, med avstand på ca. 2 km til Tyrvlestjerna. DNT-stien fra Geiteryggshytta via Kongsheller-hytta til Iungsdalen går rett forbi Volavatna.
Omgivelser: Karrig høyfjellsterreng.
Bestandsforhold: Tynn bestand med ørret inntil 2 kg.

Holsfjorden
Adkomst: Lett tilgjengelig. Ligger langs rv. 50, med grusvei langs sørsiden av fjorden.
Omgivelser: Jordbruksarealet og bebyggelse på nordsiden og delvis granskog på sørsiden.
Bestandsforhold: God ørretbestand med fisk inntil 5 kg. Tett bestand av røye med mye småfallen fisk.

Holselva
Adkomst: Ligger langs rv. 7 fra Kleivi og ca. 2 km vestover mot Hagafoss.
Omgivelser: Stor elv med ujevn vannføring pga. regulering, omkranset av løv- og barskog. Bestandsforhold: Tynn bestand av ørret med mulighet for stor fisk.

Det er en del stier i området, men området ligger ikke langt fra vestlandsværet, så kart og kompass bør være med.

Turkartet "Hallingskarvet" i Statens kartverks turkartserie dekker hele området.

Vi selger fiskekort for alle disse vannene i kjosken.
   

 • hjemmebakte kaker

  “hjemmebakte kaker”

 • Stekt Ørret

  “Stekt Ørret”

 • Ingers Småmat

  “Ingers Småmat”

 • Gamlestua

  “Gamlestua”

 • Raspeballer

  “Raspeballer”

Velkommen til oss her på Myrland. Velkommen til god mat og god drikke i hyggelig selskap.

Vi gleder oss til å ta imot dere.