Ingers Kro er sommaropen mellom

 23.06.19  - 01.09.19

HANDLAGA - LOKAL - RAUS

Mat og traktering på Myrland har utvikla seg  heile tida. I byrjinga var Ingers kro eit servicetilbod ved sidan av bensinstasjon og daglegvarebutikk. No har restauranten overtatt alle lokala og byr på alt frå a´la carte til selskapsmenyar. Maten er alltid laga frå botnen med rausheit og lokal tilknyting.

Maten på Myrland