top of page

OM MYRLAND

Myrland er eigentleg eit gamalt småbruk. Den gamle stugu og stallen som står på tunet var dei første husa her. I 1968 vart det bygd ein bensinstasjon med tilhøyrande kiosk og  - av alle ting - rosemåleverkstad. Den gongen  var det stor anleggstrafikk her oppe på grunn av kraftutbygginga av vassdraget, både aust og vest for vatnaskiljet. Ettersom åra har gått har kraftutbygginga  avtatt og anna entrepenørskap overtatt - annleggsliv er erstatta med reiseliv. Myrland har endra seg i takt med dette. 

Påske på 50-talet
Bensinstasjon 1968
Anton fyller bensin for Olav
Arne Mørk og Olav Kaupang
Norol = 80-talet
Påskeparkering på 80-talet
Skiheis på vestsida
Ståle og gommo
bottom of page